Vi på YFUV kan ta ett helhetsansvar för din personal och ser till att han/hon inte riskerar att bli av med sina behörigheter (YKB ADR APV). Vi tar hand om din dokumentation. Kontakta Sven Hedlund 076-830 77 22.