Att kunna leverera rätt vara på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd kallas för logistik. Målet för god logistik är att transporter skall göras så effektivt som möjligt.