Beves Express AB i Karlstad och Wiréns Åkeri AB i Kristinehamn bildade under 2006 ett gemensamt utbildningsbolag. Det gemensamma bolaget, Yrkesförarutbildning i Värmland (YFUV), har som målsättning att kunna erbjuda gymnasieelever och vuxenstuderande kvalificerad yrkesutbildning under realistiska förhållanden med moderna fordon.

Upprinnelsen till bolagets tillkomst bottnar i att behovet av kompetenta yrkesförare bedöms vara 5 000 per år över hela landet. Här krävs en stor insats eftersom det redan i dag kan vara svårt att finna personal till företagen i branschen. En annan viktig omständighet var att fordonsutbildningen vid Nobelgymnasiet var hotad.

YFUV kommer att hålla i de praktiska momenten för Nobelgymnasiets fordonsprogram, inriktning Transport. Detta innebär att ungefär 30 procent av utbildningstiden kommer att vara förlagd i ”skarp miljö” med moderna fordon och under realistiska förhållanden.

– Vi hade redan tidigare haft ett samarbete med Karlstad-Hammarö utbildningsförvaltning, säger Oscar Oscarsson på Beves Express. Genom skapandet av YFUV tillsammans med Wiréns Åkeri kan vi höja utbildningskvaliteten och ge eleverna ökade möjligheter till kvalificerad yrkesutbildning.

Genom att skola och näringsliv i samverkan, där eleverna undervisas av gymnasieskolans lärare i kärnämnena och i de praktiska, yrkesförberedande momenten av kvalificerade instruktörer ute på företagen, kan utbildningen på gymnasieskolan bättre anpassas till branschens behov.

– För oss är det självklart att vi engagerar oss för att kunna hålla en så hög nivå på gymnasieutbildningen som möjligt, säger Donald Gustavsson, Wiréns Åkeri. Vi vill ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar när de går ut i yrkeslivet. Av erfarenhet vet vi att en absolut majoritet av eleverna som deltagit i arbetsplatsförlagd utbildning har mycket goda förutsättningar att få arbete direkt efter att de går ut gymnasiet.

– I egenskap av branschföreträdare tycker jag det är mycket positivt att åkerinäringen på detta sätt kan bidra till att gymnasieskolan kan hålla en hög nivå på utbildningen under realistiska förhållanden, säger Värmlandsåkarnas förre detta ombudsmannen Erik Risberg. Möjligheten att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden är en fråga av stor betydelse för hela näringen.