Behöver du en säkerhetsrådgivare för farligt gods?

Vem berörs?

De svenska reglerna om säkerhetsrådgivare har samma tillämpningsområde som lagen om transport av farligt gods i övrigt, vilket innebär att samtliga transportslag omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. Kravet omfattar också avsändaren som är en mycket viktig länk i transportkedjan eftersom denne avgör klassificering, väljer förpackning, märker och etiketterar det farliga godset.

YFUV kan hjälpa dig. Om du är osäker på om ni behöver en säkerhetsrådgivare så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri analys.

Kontakta Sven Hedlund på Telefon 054 22 44 216.