Säkerhetsrådgivare – en viktig länk i transportkedjan 

Alla som transporterar och är avsändare av farligt gods behöver ha en säkerhetsrådgivare.

Vi på YFUV kan vara din externa säkerhetsrådgivare. 

Fördelen med att anlita en extern säkerhetsrådgivare är att vi dagligen arbetar med frågor som rör transport av farligt gods och kan förklara regelverket så att du förstår. 

Är du osäker på om ni behöver en säkerhetsrådgivare så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri analys. 

Kontakta Sven Hedlund på Telefon 054 22 44 216.