Utbildningen på vuxennivå sker i samarbete med Komvux i Karlstad.
Se www.karlstad.se för mer information.

Kurslitteratur vi använder oss av är från STR. Trafikens Grunder, Köra Lastbil/Buss, Yrkeskompetensbevis faktabok för lastbil.
Eleverna har dessutom tillgång till elevcentralen.