Nästa utbildningsstart för Lastbilsförare Komvux, är oktober 2023.

Utbildningen på vuxennivå sker i samarbete med Komvux i Karlstad. Du ansöker via Vuxenutbildningen Karlstad på karlstad.se och ansökningsperioden är öppen mellan 15/8 – 15/9 2023.

Se www.karlstad.se för mer information.

Kurslitteratur vi använder oss av är från STR. Trafikens Grunder, Köra Lastbil/Buss, Yrkeskompetensbevis faktabok för lastbil.
Eleverna har dessutom tillgång till elevcentralen.