Utbildningen på vuxennivå sker i samarbete med Komvux i Karlstad. Se www.karlstad.se för mer information.