ADR Utbildning

Ger deltagarna de kunskaper och förarbevis som MSB kräver för att transportera farligt gods på väg i både nationell och internationell trafik. Efter grundutbildning är behörigheten giltig i fem år och måste därefter repeteras. Brand och första hjälpen ingår, både teoretiskt och praktiskt. Finns för styckegods, tank och klass 1 och 7.

Behörigheten till ADR-intyget är indelade i steg beroende på vad som ska transporteras.

ADR-Grund, styckegods, ger behörighet att köra farligt gods som styckegods(utom klass 1 och klass 7) samt behörighet att köra farligt gods i bulkbil. 3 dagar

ADR-Klass 1, ger behörighet att köra explosiva varor. 1 dag

ADR-Tank, ger behörighet att köra farligt gods i tankar. 2 dagar

ADR-Klass 7, ger behörighet att köra radioaktiva ämnen. 1 dag

Kravet för att genomföra någon av påbyggnadskurserna (Tank, klass 1 eller 7) är godkänd Grundutbildning.

Utbildningstid repetition 2-4 dagar beroende på önskad behörighet.

Kom ihåg att repetitionsutbildningen kan göras under hela sista året av giltighetstiden utan att förlora giltighetstid. Exempel. Mitt ADR-intyg går ut Juli 2013 och jag genomför min Rep-utbildning Januari 2013 så får jag utgångsdatum Juli 2018.

ADR  1.3-utbildning

Den s.k. 1.3-utbildningen är avsedd för delaktiga i transport av farligt gods och för vars arbetsuppgift inte kräver någon ADR förarutbildning, T.ex truckförare, lagerarbetare, speditörer, kontorspersonal.
Kursen anpassas efter kundens/personalens ansvar och arbetsuppgifter i godsflödet, och ger kunskap om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods i respektive personals arbetsuppgift. Utbildningstid varierar beroende av behov. Dock minst en halv dag.