Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. (AFS 2006:5).

Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna.

Syfte med utbildningen

Efter godkänd truckförarutbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ A, B, C och D. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Vi erbjuder utbildning för trucktyp A, B, C och D.Vi utbildar enligt TLP 10, (Truckläroplan 10).Vi utbildar er personal där ni önskar – på ert företag eller i våra utbildningslokaler.

Utbildningens innehåll

Risker och säkerhetsbestämmelserTrafikbestämmelserTruckens konstruktion och de vanligaste trucktypernaTruckens arbetssätt, stabilitet och belastningarMaterial- och godshanteringEtt ergonomiskt arbetssättDaglig tillsyn/ SäkerhetskontrollHantering av farligt gods

Utbildningens utformning

TeorigenomgångProvskrivningPraktisk genomgångPraktisk körning med aktuell trucktypKörprov

Efter godkänd utbildning
Vi utfärdar ett utbildningsbevis till godkända förare