Yrkeskompetensbevis (YKB) 

Från och med den 10 september 2009 krävs det ett yrkeskompetensbevis (YKB) för förare av tung lastbil i yrkestrafik enligt en ny lag som antagits av riksdagen och som följer ett EU-direktiv. Detta krav syftar till att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas kompetens och minska miljöbelastningen från den tunga yrkestrafiken. Vi erbjuder både en grundutbildning på 140 timmar samt återkommande fortbildning för att förarna ska kunna förnya sina bevis vart femte år. 

Vi på YFUV tar ansvar för att din personal uppfyller fortbildningskraven och ser till att de inte missar några utbildningstillfällen. Vi följer en utbildningsplan som är enad av branschorganisationer och fordonstillverkare för att säkerställa högsta kvalitet och branschstandard. 

Vår utbildning består av fem delkurser, inklusive ämnen som: 

  • Sparsam körning 
  • Godstransporter 
  • Lagar och regler, 
  • Ergonomi och hälsa 
  • Säkerhet och kundfokus. 

Varje kurs är utformad för att ge förarna en uppdaterad och omfattande förståelse för relevanta ämnen inom yrkesförarkompetens. 

Kontakta oss för mer information om vår YKB-utbildning och hur vi kan hjälpa till med din personals fortbildningsbehov. Vi är här för att säkerställa att din personal är välutbildad, säker och redo att möta de krav som ställs på dagens yrkesförare.