Arbete på väg krävs för att få delta i arbete på eller vid vägen. Trafikverket ställer inga utbildningskrav längre utan hänvisar till Arbetsgivaransvaret, att se till att sin personal har rätt kompetens. Trafikverket har i dokumentet TRVK Apv, beskrivit vad som anses med rätt kompetens, och det ser ut på följande sätt.

Denna kurs är numer uppdelad i tre olika nivåer.

Nivå 1, kravet gäller för samtliga som vistas på en vägarbetsplats. Kompetensen ska förnyas var 15:e månad. Kursen finns att göra webbaserad på Trafikverkets hemsida.

Nivå 2, kravet gäller samtliga som hanterar något slag av fordon på en vägarbetsplats. Förkunskapskrav är godkänd Nivå 1. Kompetensen ska förnyas var 60:e månad.

Nivå 3, kravet gäller Utmärkningsansvariga, BasU samt BasP och är uppdelad i två olika steg. Även denna kompetens ska förnyas var 60:e månad.

Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.