Fordonsmonterad kran

Fordonsmonterade kranarna delas upp i två olika kategorier, en lättare och en tyngre klass. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov. 

Branschkrav 

Om du arbetar inom transportavtalets yrkesområde och hanterar en kran monterad på en lastbil med en totalvikt över 3 500 kg, måste du ha ett yrkesbevis utfärdat av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Detta gäller även om du arbetar med en kran monterad på en släpvagn dragen av en lastbil med samma vikt. 

Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran omfattar både förare av styckegodskranar och timmerkranar. Detta regleras av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 

Om du innehar ett yrkesbevis från TYA anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Detta krav gäller oavsett om du är anställd eller arbetar som entreprenör. 

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska prov.