Alla som kör en hjullastare på allmän väg och på samtliga underlag ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras.

Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna.

Syfte med utbildningen
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hur en hjullastare körs på ett resurseffektivt och säkert sätt vid godshantering.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som kör hjullastare med tillbehör till exempel pallgafflar, skopa eller schaktblad på samtliga underlag och på allmän väg. Viss erfarenhet av arbete med hjullastare krävs. Du måste ha fyllt 18 år. För att köra en oregistrerad hjullastare måste du ha traktorkörkort. För att köra en registrerad hjullastare (maskinklass 1), behöver du B-körkort.

 

Vi hjälper er att uppfylla kraven

Vi utbildar enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) riktlinjer.Vi utbildar er personal där ni önskar – på ert företag eller i våra utbildningslokaler.

Utbildningens innehåll

ArbetsmiljöSäkerhetskontrollErgonomiInstruktionsbokMaskinens arbetssättService och underhållRedskapsbyte/ Redskapshantering

Utbildningens utformning

Individuell bedömning av förkunskaperTeorigenomgångProvskrivningPraktisk genomgångKörträningKörprov

Efter godkänd utbildning
Har deltagaren 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis. Annars får deltagaren ett utbildningsbevis och möjlighet att dokumentera kommande praktisk erfarenhet.