Utbildning för hjullastare C2

Alla som kör yrkesmässigt ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Vår utbildning för hjullastare omfattar klass C2, dvs när hjullastaren används som truck med pallgafflar eller liknande redskap.

 Utbildade förare är mer lönsamma för företag då de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. 

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hur en hjullastare körs på ett resurseffektivt och säkert sätt vid godshantering. 

Vem passar utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som ska köra hjullastare med tillbehör till exempel pallgafflar.  För att köra en oregistrerad hjullastare måste du ha traktorkörkort. För att köra en registrerad hjullastare (maskinklass 1), behöver du B-körkort. 

Vi hjälper er att uppfylla kraven 

Vi utbildar enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) riktlinjer. Vi erbjuder utbildning både på ert företag och i våra utbildningslokaler. 

Utbildningens innehåll 

 • Arbetsmiljö 
 • Säkerhetskontroll 
 • Ergonomi 
 • Instruktionsbok 
 • Maskinens arbetssätt 
 • Service och underhåll 
 • Redskapsbyte och redskapshantering 

Utbildningens utformning 

 • Individuell bedömning av förkunskaper 
 • Teorigenomgång 
 • Provskrivning 
 • Praktisk genomgång 
 • Körträning 
 • Körprov 

Efter godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis för aktuell maskintyp. Efter 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis.